Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1234, quý khách nhập vào *1234
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 1234, nhập vào 097*1234

Sim Năm Sinh 1989

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1989 3.650.000 43 Đặt mua
2 Mobifone 09.31.12.1989 59.000.000 43 Đặt mua
3 Viettel 034.844.1989 1.790.000 50 Đặt mua
4 Viettel 086.235.1989 5.600.000 51 Đặt mua
5 Viettel 086.231.1989 5.600.000 47 Đặt mua
6 Viettel 035.684.1989 1.640.000 53 Đặt mua
7 Viettel 086.285.1989 5.600.000 56 Đặt mua
8 Viettel 086.25.4.1989 5.600.000 52 Đặt mua
9 Viettel 086.283.1989 5.600.000 54 Đặt mua
10 Viettel 0327.31.1989 1.630.000 43 Đặt mua
11 Viettel 086.203.1989 5.600.000 46 Đặt mua
12 Viettel 086.25.7.1989 5.600.000 55 Đặt mua
13 Viettel 0376.98.1989 1.950.000 60 Đặt mua
14 Viettel 086.22.4.1989 5.600.000 49 Đặt mua
15 Viettel 0378.51.1989 1.560.000 51 Đặt mua
16 Viettel 0386.71.1989 2.010.000 52 Đặt mua
17 Viettel 0358.54.1989 1.210.000 52 Đặt mua
18 Viettel 086.5.01.1989 5.100.000 47 Đặt mua
19 Viettel 0396.42.1989 1.680.000 51 Đặt mua
20 Viettel 086.213.1989 5.600.000 47 Đặt mua
21 Viettel 0354.30.1989 1.100.000 42 Đặt mua
22 Viettel 086.24.3.1989 5.600.000 50 Đặt mua
23 Viettel 086.5.07.1989 3.900.000 53 Đặt mua
24 Viettel 086.24.6.1989 6.500.000 53 Đặt mua
25 Viettel 0354.98.1989 1.630.000 56 Đặt mua
26 Viettel 0365.72.1989 1.630.000 50 Đặt mua
27 Viettel 086.28.7.1989 5.600.000 58 Đặt mua
28 Viettel 086.7.01.1989 3.100.000 49 Đặt mua
29 Viettel 086.201.1989 5.600.000 44 Đặt mua
30 Viettel 0365.3.4.1989 1.680.000 48 Đặt mua
31 Viettel 086.23.7.1989 5.600.000 53 Đặt mua
32 Viettel 0337.24.1989 1.560.000 46 Đặt mua
33 Viettel 086.505.1989 5.100.000 51 Đặt mua
34 Viettel 086.27.8.1989 5.600.000 58 Đặt mua
35 Viettel 086.5.08.1989 5.100.000 54 Đặt mua
36 Viettel 086.252.1989 5.600.000 50 Đặt mua
37 Viettel 086.27.1.1989 5.600.000 51 Đặt mua
38 Viettel 086.29.7.1989 5.600.000 59 Đặt mua
39 Viettel 086.7.03.1989 3.100.000 51 Đặt mua
40 Viettel 086.9.04.1989 4.100.000 54 Đặt mua
41 Viettel 0356.43.1989 1.630.000 48 Đặt mua
42 Viettel 086.24.7.1989 5.600.000 54 Đặt mua
43 Viettel 0393.2.5.1989 2.050.000 49 Đặt mua
44 Viettel 0358.74.1989 1.750.000 54 Đặt mua
45 Viettel 086.5.06.1989 5.100.000 52 Đặt mua
46 Viettel 0398.53.1989 1.630.000 55 Đặt mua
47 Viettel 0367.5.3.1989 1.560.000 51 Đặt mua
48 Viettel 035.25.3.1989 3.800.000 45 Đặt mua
49 Viettel 086.21.7.1989 5.600.000 51 Đặt mua
50 Viettel 0357.2.4.1989 1.630.000 48 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1989 : f86f757b1087abe6034e1e22f3c758fa

DMCA.com Protection Status