Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1234, quý khách nhập vào *1234
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 1234, nhập vào 097*1234

Sim Năm Sinh 2004

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0988.81.2004 30.000.000 40 Đặt mua
2 Viettel 0346.3.5.2004 900.000 27 Đặt mua
3 Viettel 039.271.2004 2.130.000 28 Đặt mua
4 Viettel 097.193.2004 5.600.000 35 Đặt mua
5 Viettel 033.8.01.2004 2.130.000 21 Đặt mua
6 Viettel 0378.39.2004 1.240.000 36 Đặt mua
7 Viettel 0363.92.2004 1.320.000 29 Đặt mua
8 Viettel 0354.77.2004 1.240.000 32 Đặt mua
9 Viettel 0367.49.2004 950.000 35 Đặt mua
10 Viettel 0367.20.2004 840.000 24 Đặt mua
11 Viettel 033.241.2004 2.130.000 19 Đặt mua
12 Viettel 0357.81.2004 1.330.000 30 Đặt mua
13 Viettel 0347.62.2004 860.000 28 Đặt mua
14 Viettel 039.305.2004 2.280.000 26 Đặt mua
15 Viettel 036.28.9.2004 2.130.000 34 Đặt mua
16 Viettel 0346.59.2004 860.000 33 Đặt mua
17 Viettel 0337.4.8.2004 860.000 31 Đặt mua
18 Viettel 0337.4.2.2004 1.100.000 25 Đặt mua
19 Viettel 097.133.2004 6.000.000 29 Đặt mua
20 Viettel 0326.51.2004 900.000 23 Đặt mua
21 Viettel 0335.4.1.2004 980.000 22 Đặt mua
22 Viettel 0395.42.2004 1.170.000 29 Đặt mua
23 Viettel 0357.54.2004 1.100.000 30 Đặt mua
24 Viettel 0359.40.2004 930.000 27 Đặt mua
25 Viettel 0355.36.2004 1.100.000 28 Đặt mua
26 Viettel 039.28.1.2004 2.130.000 29 Đặt mua
27 Viettel 0385.60.2004 930.000 28 Đặt mua
28 Viettel 0373.34.2004 880.000 26 Đặt mua
29 Viettel 0335.62.2004 930.000 25 Đặt mua
30 Viettel 0328.40.2004 930.000 23 Đặt mua
31 Viettel 0375.5.1.2004 900.000 27 Đặt mua
32 Viettel 0349.6.5.2004 980.000 33 Đặt mua
33 Viettel 0982.85.2004 5.600.000 38 Đặt mua
34 Viettel 0387.9.4.2004 1.100.000 37 Đặt mua
35 Viettel 038.24.9.2004 2.130.000 32 Đặt mua
36 Viettel 096.121.2004 5.600.000 25 Đặt mua
37 Viettel 0367.66.2004 1.750.000 34 Đặt mua
38 Viettel 0375.93.2004 1.750.000 33 Đặt mua
39 Viettel 0348.92.2004 1.100.000 32 Đặt mua
40 Viettel 0865.4.9.2004 1.100.000 38 Đặt mua
41 Viettel 0375.96.2004 1.170.000 36 Đặt mua
42 Viettel 0377.94.2004 1.100.000 36 Đặt mua
43 Viettel 0376.17.2004 900.000 30 Đặt mua
44 Viettel 0374.40.2004 930.000 24 Đặt mua
45 Viettel 097.187.2004 4.300.000 38 Đặt mua
46 Viettel 034.271.2004 2.130.000 23 Đặt mua
47 Viettel 096.107.2004 5.100.000 29 Đặt mua
48 Viettel 0394.59.2004 900.000 36 Đặt mua
49 Viettel 0374.25.2004 1.250.000 27 Đặt mua
50 Viettel 0328.45.2004 1.100.000 28 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2

DMCA.com Protection Status