Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1234, quý khách nhập vào *1234
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 1234, nhập vào 097*1234

Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0374.30.2013 860.000 23 Đặt mua
2 Viettel 0338.5.4.2013 1.140.000 29 Đặt mua
3 Viettel 0337.4.8.2013 880.000 31 Đặt mua
4 Viettel 03.7272.2013 2.550.000 27 Đặt mua
5 Viettel 033.246.2013 2.130.000 24 Đặt mua
6 Viettel 0346.91.2013 950.000 29 Đặt mua
7 Viettel 0337.94.2013 840.000 32 Đặt mua
8 Viettel 0366.3.2.2013 1.140.000 26 Đặt mua
9 Viettel 0344.85.2013 840.000 30 Đặt mua
10 Viettel 0368.17.2013 1.140.000 31 Đặt mua
11 Viettel 0337.51.2013 1.100.000 25 Đặt mua
12 Viettel 0339.5.7.2013 980.000 33 Đặt mua
13 Viettel 0373.00.2013 790.000 19 Đặt mua
14 Viettel 0388.29.2013 1.100.000 36 Đặt mua
15 Viettel 0367.60.2013 740.000 28 Đặt mua
16 Viettel 0357.20.2013 740.000 23 Đặt mua
17 Viettel 0364.49.2013 860.000 32 Đặt mua
18 Viettel 0382.30.2013 860.000 22 Đặt mua
19 Viettel 0353.4.9.2013 860.000 30 Đặt mua
20 Viettel 0373.92.2013 930.000 30 Đặt mua
21 Viettel 0328.75.2013 950.000 31 Đặt mua
22 Viettel 0334.37.2013 950.000 26 Đặt mua
23 Viettel 0367.4.9.2013 860.000 35 Đặt mua
24 Viettel 037.303.2013 2.280.000 22 Đặt mua
25 Viettel 0356.30.2013 860.000 23 Đặt mua
26 Viettel 0364.13.2013 840.000 23 Đặt mua
27 Viettel 0353.9.4.2013 840.000 30 Đặt mua
28 Viettel 0389.58.2013 1.140.000 39 Đặt mua
29 Viettel 0358.3.9.2013 1.140.000 34 Đặt mua
30 Viettel 0369.87.2013 930.000 39 Đặt mua
31 Viettel 0372.80.2013 750.000 26 Đặt mua
32 Viettel 0385.43.2013 900.000 29 Đặt mua
33 Viettel 0344.72.2013 970.000 26 Đặt mua
34 Viettel 0377.6.1.2013 840.000 30 Đặt mua
35 Viettel 0377.9.4.2013 840.000 36 Đặt mua
36 Viettel 0376.91.2013 900.000 32 Đặt mua
37 Viettel 0398.19.2013 1.100.000 36 Đặt mua
38 Viettel 098.242.2013 3.900.000 31 Đặt mua
39 Viettel 097.1212013 5.600.000 26 Đặt mua
40 Viettel 0359.03.2013 1.100.000 26 Đặt mua
41 Viettel 0367.5.3.2013 740.000 30 Đặt mua
42 Viettel 0348.87.2013 860.000 36 Đặt mua
43 Viettel 0393.4.9.2013 900.000 34 Đặt mua
44 Viettel 034.868.2013 2.130.000 35 Đặt mua
45 Viettel 098.194.2013 3.800.000 37 Đặt mua
46 Viettel 0398.39.2013 1.560.000 38 Đặt mua
47 Viettel 0388.55.2013 1.830.000 35 Đặt mua
48 Viettel 0379.7.7.2013 1.560.000 39 Đặt mua
49 Viettel 03.5225.2013 2.280.000 23 Đặt mua
50 Viettel 0363.7.8.2013 1.100.000 33 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status