Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1234, quý khách nhập vào *1234
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 1234, nhập vào 097*1234

Sim Năm Sinh 2014

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0347.78.2014 900.000 36 Đặt mua
2 Viettel 0968.4.6.2014 2.550.000 40 Đặt mua
3 Viettel 0363.47.2014 1.140.000 30 Đặt mua
4 Viettel 0393.89.2014 1.560.000 39 Đặt mua
5 Viettel 037.245.2014 1.750.000 28 Đặt mua
6 Viettel 036.216.2014 2.130.000 25 Đặt mua
7 Viettel 0328.50.2014 770.000 25 Đặt mua
8 Viettel 0377.45.2014 860.000 33 Đặt mua
9 Viettel 0373.52.2014 860.000 27 Đặt mua
10 Viettel 0332.85.2014 2.280.000 28 Đặt mua
11 Viettel 0346.3.2.2014 840.000 25 Đặt mua
12 Viettel 0988.3.7.2014 3.050.000 42 Đặt mua
13 Viettel 0393.5.4.2014 900.000 31 Đặt mua
14 Viettel 033337.2014 2.550.000 26 Đặt mua
15 Viettel 03.6786.2014 1.750.000 37 Đặt mua
16 Viettel 03.6785.2014 1.100.000 36 Đặt mua
17 Viettel 0397.84.2014 950.000 38 Đặt mua
18 Viettel 0363.58.2014 1.250.000 32 Đặt mua
19 Viettel 0363.3.7.2014 1.170.000 29 Đặt mua
20 Viettel 0337.76.2014 900.000 33 Đặt mua
21 Viettel 0345.90.2014 1.100.000 28 Đặt mua
22 Viettel 035.24.4.2014 2.130.000 25 Đặt mua
23 Viettel 035.306.2014 2.280.000 24 Đặt mua
24 Viettel 0396.7.4.2014 900.000 36 Đặt mua
25 Viettel 0384.80.2014 860.000 30 Đặt mua
26 Viettel 036.218.2014 2.280.000 27 Đặt mua
27 Viettel 034.978.2014 860.000 38 Đặt mua
28 Viettel 0383.47.2014 1.140.000 32 Đặt mua
29 Viettel 097.127.2014 5.600.000 33 Đặt mua
30 Viettel 0364.34.2014 840.000 27 Đặt mua
31 Viettel 0973.76.2014 2.130.000 39 Đặt mua
32 Viettel 032933.2014 1.140.000 27 Đặt mua
33 Viettel 0375.94.2014 900.000 35 Đặt mua
34 Viettel 086.8.07.2014 1.750.000 36 Đặt mua
35 Viettel 03.6464.2014 1.100.000 30 Đặt mua
36 Viettel 034.980.2014 860.000 31 Đặt mua
37 Viettel 0968.4.2.2014 2.550.000 36 Đặt mua
38 Viettel 0376.202014 740.000 25 Đặt mua
39 Viettel 0346.93.2014 740.000 32 Đặt mua
40 Viettel 0373.91.2014 840.000 30 Đặt mua
41 Viettel 0355.98.2014 930.000 37 Đặt mua
42 Viettel 0363.2.4.2014 1.100.000 25 Đặt mua
43 Viettel 0364.00.2014 710.000 20 Đặt mua
44 Viettel 036.251.2014 2.130.000 24 Đặt mua
45 Viettel 033.616.2014 1.250.000 26 Đặt mua
46 Viettel 0368.06.2014 2.010.000 30 Đặt mua
47 Viettel 03.444.9.2014 1.100.000 31 Đặt mua
48 Viettel 0386.87.2014 1.170.000 39 Đặt mua
49 Viettel 038.6.09.2014 2.130.000 33 Đặt mua
50 Viettel 0337.23.2014 900.000 25 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2014 : 33d7503e19b511e48b1926c12bc79035

DMCA.com Protection Status