Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1234, quý khách nhập vào *1234
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 1234, nhập vào 097*1234

Sim Năm Sinh 2017

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0365.5.3.2017 950.000 32 Đặt mua
2 Viettel 0353.42.2017 860.000 27 Đặt mua
3 Viettel 0395.71.2017 840.000 35 Đặt mua
4 Viettel 0379.9.1.2017 900.000 39 Đặt mua
5 Viettel 0968.94.2017 2.550.000 46 Đặt mua
6 Viettel 0386.54.2017 1.100.000 36 Đặt mua
7 Viettel 0398.4.8.2017 840.000 42 Đặt mua
8 Viettel 0359.24.2017 860.000 33 Đặt mua
9 Viettel 097.191.2017 5.600.000 37 Đặt mua
10 Viettel 0359.28.2017 910.000 37 Đặt mua
11 Viettel 0395.81.2017 900.000 36 Đặt mua
12 Viettel 033.889.2017 1.560.000 41 Đặt mua
13 Viettel 0398.9.5.2017 1.100.000 44 Đặt mua
14 Viettel 0399.8.5.2017 1.100.000 44 Đặt mua
15 Viettel 0373.89.2017 1.100.000 40 Đặt mua
16 Viettel 0398.65.2017 1.250.000 41 Đặt mua
17 Viettel 0385.35.2017 910.000 34 Đặt mua
18 Viettel 0988.7.2.2017 3.150.000 44 Đặt mua
19 Viettel 037.285.2017 2.130.000 35 Đặt mua
20 Viettel 0384.54.2017 910.000 34 Đặt mua
21 Viettel 0375.36.2017 860.000 34 Đặt mua
22 Viettel 0968.76.2017 2.550.000 46 Đặt mua
23 Viettel 0355.32.2017 1.100.000 28 Đặt mua
24 Viettel 0392.30.2017 860.000 27 Đặt mua
25 Viettel 0333.35.2017 2.400.000 27 Đặt mua
26 Viettel 0337.2.9.2017 1.100.000 34 Đặt mua
27 Viettel 0389.42.2017 1.100.000 36 Đặt mua
28 Viettel 0344.60.2017 700.000 27 Đặt mua
29 Viettel 0398.39.2017 1.560.000 42 Đặt mua
30 Viettel 0397.32.2017 950.000 34 Đặt mua
31 Viettel 0328.63.2017 900.000 32 Đặt mua
32 Viettel 035.767.2017 1.170.000 38 Đặt mua
33 Viettel 0347.14.2017 770.000 29 Đặt mua
34 Viettel 0379.4.7.2017 860.000 40 Đặt mua
35 Viettel 0382.9.2.2017 1.100.000 34 Đặt mua
36 Viettel 098.161.2017 5.600.000 35 Đặt mua
37 Viettel 0377.53.2017 860.000 35 Đặt mua
38 Viettel 0334.93.2017 840.000 32 Đặt mua
39 Viettel 034.696.2017 950.000 38 Đặt mua
40 Viettel 0334.2.3.2017 840.000 25 Đặt mua
41 Viettel 038.7.03.2017 900.000 31 Đặt mua
42 Viettel 0395.51.2017 840.000 33 Đặt mua
43 Viettel 0383.43.2017 950.000 31 Đặt mua
44 Viettel 0354.65.2017 1.100.000 33 Đặt mua
45 Viettel 0367.27.2017 860.000 35 Đặt mua
46 Viettel 036.4.04.2017 1.100.000 27 Đặt mua
47 Viettel 036.261.2017 2.280.000 28 Đặt mua
48 Viettel 0368.9.7.2017 950.000 43 Đặt mua
49 Viettel 033.797.2017 980.000 39 Đặt mua
50 Viettel 0369.42.2017 880.000 34 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2017 : 1680ce6415381fec838e06ec1b619bed

DMCA.com Protection Status